aşkara

aşkara
sif. və zərf Açıqdan açığa, açıq-aydın. <Divanbəyi:> Mənim mahalımın ortasında aşkara quldurluq quru nağıldır? M. F. A.. <Səlimnaz xanım:> Sən bu gün aşkara dava axtarırsan. N. V.. Aşkara çıxarmaq – meydana çıxarmaq, üzə çıxarmaq, bəlli etmək, üstünü açmaq. Aşkara çıxmaq – meydana çıxmaq, üzə çıxmaq, bəlli olmaq, üstü açılmaq, bilinmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Askara Villa — (Кангу,Индонезия) Категория отеля: 4 звездочный отель Адрес: Jln. Betaka, Canggu, Kuta …   Каталог отелей

  • âşkârâ — (F.) [ ارﺎﮑﺵﺁ ] açık, belli, aşikâr …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • büruz — <ər.> Ancaq köməkçi feillərlə: büruz eləmək (etmək) – bax büruzə vermək. Sordum dəhanını, dedi dil: sirriqeybdir; Öz əczini büruz elədi bu cavab ilə. S. Ə. Ş.. Gah gah, bir para əfradi bəninövi bəşərdən büruz edir. M. F. Axundzadə; büruzə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • maska — <fr. əsli ər. məsxərədən> 1. Tanınmamaq üçün üzə taxılan və göz üçün deşikləri olan xüsusi örtük. Maska taxmış pəhləvan. – Qəribə zamanda yaşadıq, oğul; Bilmədik maskayla üzün fərqini. B. V.. // Üzərində müxtəlif heyvan, quş, insan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pas — 1. is. 1. Havada və suda oksidləşmə nəticəsində dəmirin üzərində əmələ gələn qırmızı qonur nazik təbəqə; paxır, cəng. Adətən üst başı dəmir pası və yağdan çirklənmiş, paltarları yamaqlı olan fəhlələr yavaş yavaş işə başlayır. . M. İ.. Pas atmaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üz — is. 1. İnsan başının qabaq hissəsi; surət, sifət, çöhrə, sima. Üzünün ifadəsi. Qəşəng üz. – Mərcan bəy diqqətlə Kərbəlayı Qubadın üzünə baxır. Ü. H.. <Qızın> yumru, gözəl üzü və yanaqları açıq sərin havada qızarmışdı. M. İ.. // Heyvan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zahir — is. <ər.> 1. Açıq, aşkar, aydın, meydanda olan (batin müqabili). Mən bir Fərhad, sən bir şirindəhansan; Dərdin zahir, amma özün nəhansan. M. P. V.. Zahirdi qəmzənin cigər sökməyi; Can atmağı, nahaq qanlar tökməyi. Q. Z.. 2. Xarici görünüş,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Sogn og Fjordane Energi — Infobox Company company name = Sogn og Fjordane Energi AS company company type = Private foundation = 2003 founder = location = flagicon|Norway Sandane, Norway key people = Ole Schanke Eikum (CEO) Arvid Bjarne Lillehauge (Chairman) area served =… …   Wikipedia

  • Décompte de l'Omer — Omer (judaïsme) Un omer était une mesure volumique biblique, correspondant à environ 2,2 litres (le dixième d une epha d après Ex. 16:36). Les Hébreux l utilisaient pour distribuer la manne ou quantifier les dons de céréales qui étaient faits à… …   Wikipédia en Français

  • Le décompte du Omer — Omer (judaïsme) Un omer était une mesure volumique biblique, correspondant à environ 2,2 litres (le dixième d une epha d après Ex. 16:36). Les Hébreux l utilisaient pour distribuer la manne ou quantifier les dons de céréales qui étaient faits à… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”